Mesafeli Satış Sözleşmesi

//SÖZLEŞMELER | V.5.0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi örneğimize aşağıdaki metinden ulaşabilirsiniz. Bu metinde ilgili alanlar, üye olurken yada satın alım esnasında doldurularak tarafınızca onayınıza sunulmaktadır. Sitemizde bulunan sözleşmelerin hiç biri kabul edilmeden üyelik yada satış işlemi yapılamamaktadır. Bu sözleşmelerin güncellenmesi durumunda versiyon ataması yapılmaktadır.

MADDE 1 – SÖZLEŞME TARAFLARI: 1.1 – GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Vergi No / Vergi Dairesi : Kocatepe V.D /  396 128 5088 Adres: Selçuklu Mah. Atatürk Cad. No:40/J AFYONKARAHİSAR 1.2 – ÜYE: Adı Soyadı     %adisoyadi% T.C. Kimlik No     %tcno% Adres     %adres% Telefon     %telefon% E posta     %eposta%   İşbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. abonesi/üyesi olma talebinde bulunan şahıs (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır), işbu Sözleşme’yi onaylaması sırasında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. vermeyi kabul etmektedir. ÜYE,  (“bundan böyle “abonelik” veya “üyelik” olarak anılacaktır) üyelik sırasında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. ÜYE, işbu Sözleşme’yi onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİC. LTD. ŞTİ ‘ nin derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 2 - ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI 2.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.’ dir. 2.2 T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a üye olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir). 2.3 16 yaşından küçük kişiler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. üyeliği derhal fesih hakkını haizdir. 2.4 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir. 2.5 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ; ÜYE’den sağlık raporu ve/veya sağlık beyanı talep edebilir.  2.6 Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 2.7 ÜYE, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.üyeliğini sözleşmeleri imzalamak suretiyle olarak başlatabilecektir. Üyelik talebinde bulunan kişi; hesaplanan üyelik bedelini kendisinin işbu sözleşme esnasında belirttiği kredi kartı/banka kartı ile ödeyecektir. 2.8 ÜYE, üyelik sırasında beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, salon içerisindeki tüm kurallara ve Salondan Faydalanma Kuralları'na uyacağını ve üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından, üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.  2.9 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın işbu sözleşmesini onaylayıp imzalayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir. MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU Selçuklu Mah. Atatürk Cad. No:40/J AFYONKARAHİSAR adresinde faaliyet gösteren GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. işletmesi sözleşme süresi boyunca taraflarca belirtilen hak, yetki ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından salonun kullanım hakkının verilmesi ve üyenin sunulan bu hizmeti kullanması hususlarını içerir sözleşmedir. MADDE 4 – ­SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ Üye ve Abonelik Sözleşmesi çerçevesinde sunulan hizmetlere üyeliğin gerçekleşebilmesi, her bir üyelik türü için aşağıda belirtilen ve işbu sözleşmenin ekinde sunduğumuz taahhütname eklerinde belirtilen tutarları ödemesi ile gerçekleşir. Seçimlik üyelik olarak 1 ay 3 ay, 6 ay, 11 ay ve 24 ay üyelik seçimi ve fiyatı mevcut olup, Taahhüt süresinin sonunda ÜYE;  sözleşmenin bitimine en az 1 ay (30 gün) kala sözleşmeyi feshetme/iptal etmeye veya yenilememeye dair talebini karşı tarafa GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.’ ye bildirmediği takdirde; ÜYE ile GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. işbu üyelik/abonelik sözleşmesi, ÜYENİN SEÇMİŞ OLDUĞU 1 ay, 3 ay, 6 ay, 11 ay 24 aylık PAKETİN AYLIK FİYATLANDIRMASINA GÖRE HER AY DÜZENLİ OLARAK ve sözleşmede belirtilen ücretlerde değişiklik olduğunda cari fiyattan veya salonun belirleyeceği yenileme fiyatından otomatik olarak yenilenmeye devam edecektir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. üyelik fiyatlarında istediği zaman indirim uygulayabilir. Söz konusu üyelik süresinin yanı sıra aşağıda belirtildiği gibi üyelik tipi doğrultusunda hakkı bulunmaktadır.  *1) Gold Üyelik Paketi                 :  Sınırsız Giriş Hakkı + Üyelik Dondurma Hakkı + Ölçüm ve Analiz + Program Kontrolü%10 Yenileme İndirimi *2) Standart Üyelik Paketi                       :Sınırsız Giriş Hakkı Ödemeler hususunda da ÜYE’ ye sunduğumuz seçenekler olan ŞEKİL-1 ve ŞEKİL-2’ ye göre gerçekleşecektir. *ŞEKİL-1/Aydan Aya Ödeme : Bu taahhüt tipinde ÜYE tarafından Taahhütlü Aylık Üyelik Bedeli aydan aya spor salonuna bildirdiği kredi/banka kartından tahsil edilir. *ŞEKİL-2/PEŞİN/TAKSİTLİ ÖDEME      :  Bu taahhüt tipinde ÜYE tarafından Taahhütlü Toplam Üyelik Bedeli tek seferde peşin olarak ödenir. Üye kendi isteğine bağlı olarak ödediği sözleşme bedeli olan peşin tutarı anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile taksitlendirebilir. Ödeme şekli yukarıda belirtildiği üzere ÜYE’ nin seçmiş olduğu üyelik tipine, üyelik süresine göre hesaplanan ücrete ilişkin olarak tek seferde tek çekim peşin olarak veya her ay düzenli olarak kredi kartı blokeli olarak tahsil edilecektir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından sunulan her iki üyelik, kampanya ürünleri ve ödeme tipi 6502 Sayılı kanun uyarınca ÜYE tarafından; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a 1 ay (1 ay= 30gün) öncesinden iptal/fesih talebinde bulunulmadığı sürece üyelik otomatik olarak yenilenecek; Üyelik Sözleşmesi yürürlükte olacaktır. İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflarca feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. MADDE 5 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD.ŞTİ.’ın Hak ve Yükümlülükleri a. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile üyenin üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. b. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde spor salonunun açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ı geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. c. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. d. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) spor salonunun haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. e. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.’nin, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. f. Taraflar, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.’nin bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK md. 193 uyarınca söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. e. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. f. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., salon içerisinde aktiviteler düzenleyebilir, Bu aktiviteler kapsamında turnuva organizasyon, tanıtım, toplantı, gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü 3. Kişilere hizmete açabilir. h. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. , bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi, ve eğitmen sayısı ile yeterliliği GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ belirleyecektir. ı. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ., eğitmen aracılığıyla verilecek derslerin eğitimlerini, ders saatlerini, ve ücrete tabi hizmetlerin saatlerini belirleyebilir. Üye bu hususu kabul etmiştir 5.2. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri: ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları sonuçlarını da bilerek ve anlayarak şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder; a. ÜYE, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile üye spor salonu tarafından belirlenecek saatler içinde faydalanabilecektir. b. ÜYE, spor salonun verdiği hizmet ve imkanlar kapsamında faydalanabilecek, dahil olduğu işletmenin açılış kapanış saatlerine uyacak, belirlenen saatlerin değişmesi halinde bu değişikliklere karşı herhangi bir itirazda bulunmayacaktır. c. Üyelik süresince meydana gelebilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından ötürü GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE; bu hususta GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ve çalışanlarından ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacaktır. d. ÜYE; üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, üyelik onayı için ve üyeliğin devamı sırasında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a ibraz edecektir. ÜYE spor yapabilecek durumda olduğunu ve hiçbir sağlık problemi olmadığını,  peşinen kabul ve taahhüt etmiş olup, sağlık sebebine dayanarak söz konusu sözleşmeyi fesih etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir. e. ÜYE, üyeliğin başlaması gerekli tüm bedelleri ve Üyelik Bedelini süresinde ödemekle yükümlüdür. f. ÜYE; kullanmakta olduğu spor salonu içerisinde kurallara uygun davranacak, salonu rahatsız edecek hareketlerde bulunmayacak, çevreye ve üçüncü şahıslara zarar vermeyecektir. Aksi durumda maddi, manevi tüm sorumluluk ve zararları tazmin yükü ÜYE’ ye ait olup; bu durumda GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklıdır. g. ÜYE; kendisine verilen üyelik kartını (kart), veya kendisine sunulan diğer özel ekipmanları muhafaza edecek ve başkalarına herhangi bir amaçla kullandırmayacaktır. Aksi bir davranışın tespiti halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın üyeliği derhal feshetme hakkı saklı olup; herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi durumunda ÜYE, işbu maddede belirtilen her türlü kart ve ekipmanı GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a aynen iade edecektir. h. ÜYE; spor salonu bünyesinde yer alan tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür. i. ÜYE, spor salonunun soyunma odalarında ve özel kullanım alanlarında kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’ nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. j. ÜYE, spor salonuna hiçbir suretle 16 (on altı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın personelinin ÜYE’ nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. k. ÜYE, spor salonunun hizmet veren eğitmenlerden (“Bağımsız Eğitmen”) alacağı özel derslere, masaj,  kort kullanma, spor dersi benzeri ek hizmetlere ilişkin ücretleri spor salonun belirleyeceği şekilde spor salonuna ödeyeceğini, bu ek hizmetlere ilişkin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu husustaki her türlü ayıplı hizmet, bedel iadesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüketici mevzuatından ve sair mevzuattan doğan her türlü iddia ve taleplerin tek muhatabının spor salonu olduğunu ve bu nedenlerle GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. m. ÜYE,  GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın  verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. n. ÜYE, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus,  vb.) ve işlemlerde bulunamaz. o. ÜYE’ nin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.ve çalışanları sorumlu tutulamaz. r. ÜYE, spor salonuna ait tesisi kullanırken veya tesiste kaldığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir sakatlanma ya da sağlık probleminden GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın ve çalışanlarının hiçbir suretle hukuki ve cezai olarak sorumlu olmadığını, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın ve çalışanlarının bu nedenlerle dava etmeyeceklerini ve hak talebinde bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. s. ÜYE, spor aletlerinin kullanımı esnasında sıra bekleyebileceğini,  salon içerisinde yoğunluk olabileceğini, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını, bunun hiçbir şekilde ayıplı hizmet olarak addedilemeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. • ÜYE kullandığı spor salonu içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını, aksi halde her türlü, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.NİN salon içerisinde sosyal medya ve reklamlar için fotoğraf ve video çekebileceğini kabul etmiştir. • ÜYE’ nin ilgili spor salonu tesisinde yer alan ekipmanları kullanımı tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır. ÜYE her ne sebeple olursa olsun yaralanma veya zarar görme halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu olmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. MADDE 6 – BÜTÜNLÜK VE UYUŞMAZLIK ve DONDURMA İŞLEMİ 6.1 Üyelik Dondurma işlemi gold paket üyeliğine özel ücrete tabi olup; ÜYE, üyeliğin dondurulduğu her ay için GM DİJİTAL tarafından kendisine tahakkuk ettirilecek ve ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma Ücreti’ni ödemekle yükümlüdür. GM DİJİTAL işbu Üyelik Dondurma Ücreti’ni, GM DİJİTAL belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkı bulunmaktadır.  6.2 Üyelik Dondurma İşlemi, üyelik kaydının yapılmasından sonra 1 yıl içerisinde kullanılabilir. Ancak dondurma işlemi  en az 1(bir) ve toplamda en fazla 2 (İki) ay için olmak üzere gerçekleştirilebilecektir. Üyelik Dondurma işlemi aylık olarak yapılmakta olup; günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir. GM DİJİTAL, Üyelik Dondurma işlemlerinde çeşitli ürün ve kampanyalar ile değişiklik yapma hakkını haizdir.  6.3 Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin GM DİJİTAL  tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.  6.4 GM DİJİTAL Üyelik Dondurma talebinin  GM DİJİTAL  ulaştırılması ile birlikte, seçilen dönem için Üyelik Dondurma Ücreti sistem tarafından hesaplanır ve ÜYE tarafından üye sayfasından ödeme yapılır. Bu ödemenin gerçekleşmiş olması ön şartı ile Üyelik Dondurma talebinin GM DİJİTAL ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile GM DİJİTAL tarafından üyelik dondurulur.  6.5 Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, GM DİJİTAL hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır. Buna karşılık  GM DİJİTAL tarafından da, üyeliğin dondurulduğu süre boyunca Aylık Üyelik Ücreti’ne ilişkin tahsilat ve faturalandırma yapılmayacaktır.    6.6 Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, üye olduğu kulübe başvuru yapmak ve içinde bulunulan ay için hesaplanan bakiye günlere ilişkin üyelik bedelini ödemek suretiyle ilgili ay için dondurulan üyeliğini aktif hale getirebilecektir.  6.7 ÜYE tarafından talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi veya ÜYE tarafından usulüne uygun olarak üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine ve/veya azami Üyelik Dondurma süresi olan 2(iki) aylık sürenin sona ermesi halinde üyelik aktif hale gelecek ve ÜYE herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın mevcut aylık üyelik ücreti üzerinden faturalandırılacaktır.  Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır. MADDE 7 - CAYMA HAKKI 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve ÜYE’nin spor salonuna giriş yapması ve sunulan hizmetten yararlanması halinde bu durum 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden,  spor salonuna gelip sunulan hizmetten yararlanması ile birlikte ÜYE cayma hakkını kullanamayacaktır. MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH İşbu üyelik sözleşmesi, ÜYE’ nin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın hazırladığı işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihte yürürlüğe girecektir. Sözleşmede belirtilen üyelikler 1 ay, 3 ay, 6 ay, 11 ay ve 24 AYLIK olarak Üye’ nin seçimine ve isteğine bırakılmaktadır. ÜYE, sürenin bitiminden en geç 1ay (1ay=30 gün olarak kabul edilir.) öncesinden sözleşmeyi sona erdirme taleplerini karşı tarafa; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a bildirmediği takdirde; ÜYE ile GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. işbu üyelik/abonelik sözleşmesi, ÜYENİN SEÇMİŞ OLDUĞU 1 ay, 3 ay, 6 ay, 11 ay 24 aylık PAKETİN AYLIK FİYATLANDIRMASINA GÖRE HER AY DÜZENLİ OLARAK ve sözleşmede belirtilen ücretlerde değişiklik olduğunda cari fiyattan veya salonun belirleyeceği yenileme fiyatından otomatik olarak yenilenmeye devam edecektir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. üyelik fiyatlarında istediği zaman indirim uygulayabilir.   8.1. ÜYE TARAFINDAN FESİH 8.1.1. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın yaptığı kampanya ve indirimlerden yararlanan ve/veya Taahhütlü üyelik tiplerinden herhangi birini seçen üyelerin bu kapsamda verdiklerin taahhüde ve/veya onayladıkları Taahhütnameye aykırı hareket etmesi veya Taahhütlü üyeliği süresinden evvel feshetmesi halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ; mezkur Taahhütname’den doğan haklarını kullanma ve Taahhütnameye aykırılık nedeniyle mevzuata uygun şekilde hesaplanacak bedel(ler)i ÜYE’den tahsil etme hakkını haizdir. 8.2. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.TARAFINDAN FESİH 8.2. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.herhangi bir sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunmak ve işbu Sözleşmeye göre hesaplanacak bakiye döneme ilişkin Üyelik bedelini üyeye iade etmek suretiyle işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshetmek ve üyeliği iptal etmek hakkına sahiptir. 8.2.2. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi a- Yıllık üyelik ücretinin veya diğer bedellerin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden üyelik kısıtlanır ve ÜYE, Kısıtlı Üye durumuna düşer. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen üyelik bedeli arka arkaya iki ay boyunca ödenmez ise kalan diğer aylarda muaccel hale gelir. Üye bu durumda ödemediği aylar ve muaccel hale gelen kalan ayların tamamını 7 gün içerinde ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. b- İşbu maddede belirtilen Kısıtlı Üye, üyeliğin kısıtlanması hallerinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yaralanamayacak olup; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde üyelik tekrar aktif hale gelir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın ilgili bedellerin tahsili için dava açmak veya icra takibi başlatmak hakkı saklıdır. ÜYE, borçları nedeniyle yasal yollara başvurulması durumunda, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.tarafından bakiye borçları ile birlikte faiz, avukatlık vekalet ücreti, harç ve masrafların tahsili yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. MADDE 9 - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 9.1-  GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve spor salonunun kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın belirleyeceği ve ÜYE’ nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. 9.2- ÜYE, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dâhil); GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın defterlerinin ve her türlü dijital kayıtlarının geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.3- Taahhütlü üyelik kapsamında ÜYE, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ ın onaylayacağı bir sürede sözleşme süresi içinde  ; 1 (bir) ay süreyle üyeliklerini dondurabilirler. Müşterinin özel durumu nedeniyle üyenin talebi doğrultusunda GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.kabul ve onayı dahilinde ÜYE’ye ekstra +3 AY (ÜÇ AY) fazladan dondurma hakkı verilmektedir. ÜYE dilerse bu haktan GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’ın izni ve bilgisi dahilinde yararlanabilir. Ekstra üyelik dondurma hakkı sadece 1 defaya mahsus olmak üzere ÜYE tarafından kullanılabilmektedir. Ancak üyelik dondurma hakkı sadece 6 ay, 11 ay  ve 24 ay için yapılan üyelikler için geçerlidir. Aylık üyeliklerde ve 6 aydan az süreli olanlarda bu hak kullanılamaz. Kullanılmayan üyelik dondurma hakkı bir sonraki yıla aktarılamaz veya bir sonraki yılın dondurma hakkı peşin olarak kullanılamaz. Bu dondurma hakkı kampanya kapsamında verilmiş olup; tesisin bu kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı vardır. 9.4-Üye adres değişikliğini GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ’a bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 9.5- Üye satın aldığı paketleri hiç bir koşulda devredemez. 9.6- Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir. 9.7- ÜYE sözleşmenin tamamını okuyup anladığını ve kendi özgür iradesi ile  imzaladığını kabul ve taahhüt etmiştir.   9.8- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümünde AFYONKARAHİSAR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÜYE, SÖZLEŞMEDE YAZILI TÜM HUSUSLARI KABUL ETTİĞİNİ VE İTİRAZI OLMADIĞINI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA KENDİSİNE SAĞLANAN İNDİRİM, KAMPANYALAR VE FAYDALAR KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU, YUKARIDA BELİRTİLEN TÜM KOŞULLARI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE BU HUSUSTA HERHANGİ BİR İTİRAZI OLMADIĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞTİR. TARİH : %sozlesmetarihi% SATICI ÜYE GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Kocatepe V.D /  396 128 5088 Selçuklu Mah. Atatürk Cad. No:40/J AFYONKARAHİSAR %adisoyadi% %tcno% %adres% %eposta% - %telefon%