MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

//SÖZLEŞMELER

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(“Spor Salonu Online Üyelik Sözleşmesi”)

MADDE 1 – SÖZLEŞME TARAFLARI:

Bir tarafta evdezayifla.com (“Web Sitesi”) adlı web sitesinin yasal haklarının sahibi, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta Web Sitesi’nden hizmet satın alan kişi (“ÜYE”) (GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.ve ÜYE “Taraflar” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar ışığında işbu Sözleşme akdedilmiştir.

1.1 – GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ

TELEFON NUMARASI:
E-POSTA: evdezayifla@evdezayifla.com

1.2 – ÜYE:

AD-SOYAD:
DOĞUM TARİHİ:
MESLEĞİ:
TELEFON NUMARASI:
ADRES:
E-POSTA:

İşbu Sözleşme’ ye taraf olma suretiyle GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. web sitesinden hizmet alma talebinde bulunan ÜYE, işbu Sözleşme’ yi internet üzerinden onaylaması sırasında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. e posta kanalıyla göndermeyi kabul etmektedir. ÜYE, üyelik sırasında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. e posta yoluyla bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, işbu Sözleşme’ yi onayı esnasında beyan etmiş olduğu e-posta adresinin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2 - ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

2.1: Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haiz olan yetkili mercii münhasıran ve tek taraflı olarak GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’dir. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ ye üye olabilir. Üye olanlar spor yapmak için sağlıklı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. Sağlık problemleri olanlar bunu belirtmek zorundadır. Sağlık problemini belirtmeyen üyeler egzersiz sonucu meydana gelebilecek zararlardan GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

16 yaşından küçük kişiler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ ye üye olarak kabul edilmeyecektir. ÜYE’ nin yaşı hakkında sonradan bilgi sahibi olunması halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. üyeliği derhal fesih hakkını haizdir.

GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ÜYE’ den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkını haizdir.

2.2 Üyelik başvurusu kabul edilmeyen üye adayı, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin işbu üyelik formunun doldurularak "Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Aydınlatma Metnini okudum, kabul ediyorum." yazılı linki onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin, ÜYE’ ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini ve Web Sitesi’nde mevcut bulunan ve/veya ileride sunulacak olan her türlü video, metin, görsel içerik ve benzeri hizmetlerden (“Hizmetler”) yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsamaktadır.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme’ ye konu hizmetler ile Web Sitesi’nde sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve bunlara ek olarak diğer birçok farklı hizmetin sunumundan oluşmaktadır.

MADDE 4 – SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmetlere üyeliğin gerçekleşebilmesi, her bir üyelik türü için aşağıda belirtilen ve sitede ilan edilen fiyatların ÜYE tarafından ödenmesi ile gerçekleşir.

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Üyelik bedelleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olmak üzere belirlenmiş olup, üyelik işlemi tamamlandığında ÜYE’ nin seçmiş olduğu üyelik tipine ilişkin ücret peşin veya taksitli olarak tahsil edilir.

prepare("SELECT * FROM package WHERE pa_status=:pa_status and pa_deleted=:pa_deleted and pa_expiry>=:pa_expiry ORDER BY IND DESC "); $getList->execute(array("pa_status" => 1, "pa_deleted" => 0, "pa_expiry" => $today)); $listCount = $db->query('SELECT * FROM package WHERE pa_status=1 and pa_deleted=0')->rowCount(); $say = 0; $packageName = ""; while ($getListItem=$getList->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) { $listArray[] = array( "name" => $getListItem["pa_name"], "price1" => $getListItem["pa_salePrice"], "price2" => $getListItem["pa_discountPrice"], "validity" => $getListItem["pa_validity"], "session" => $getListItem["pa_session"] ); $packageName .= $getListItem["pa_validity"]." aylık hizmet karşılığında 30 dakikadan oluşacak ".$getListItem["pa_session"]." seans"; $say++; if ($say==$listCount) { $packageName .= ""; }else{ $packageName .= ", "; } } ?> Üyenin satın aldığı aylık hizmetler : ı ifade etmektedir. Üye seçmiş olduğu ay kadar hizmet satın aldığını kabul ve taahhüt etmiştir. Üye kullanacağı seansların web sayfası üzerinden GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ tarafından düzenleneceğini ve bu seanslara uygun şekilde web sayfası üzerinden seçim yapacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
 

Web Sitesi üyeliklerinin her birinin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Üyelik Türü Üyelik Süresi İndirimli Fiyatı İndirimsiz Fiyatı
/ Tam Üyelik
seans
ay

 


Ödeme şekli Sanal Pos üzerinden ÜYE’ nin seçmiş olduğu üyelik tipine ilişkin ücret peşin veya taksitli olarak tahsil edilecektir. Üye sözleşme süresi bitimine son 3 gün kala üyeliğini iptal etmediği takdirde üye satın aldığı üyelik zamanı ve bedeli kadar üyelik hakkı devam edecektir.

ÜYE’ nin ödemesi gereken tutar üyelik tipine göre indirimsiz tutar olup, üye üyelik iptali olmamakla birlikte üyelik hakkının zorunlu nedenlerle iptali halinde kullanılan üyelik zamanına göre hesaplama yapılarak indirimsiz tutar aylık bedeli 79.00 TL üye tarafından kabul edilmiş olup, tüm üyelik tipleri için aylık indirimsiz 79.00 TL’ ye göre hesaplama yapılıp geriye kalan bedel üyenin kredi kartına 30 gün içerisinde iade edilecektir.

Üyelik formu doldurularak başvurunun yapılması akabinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üyelik kaydının onaylanması ve üyelik bedelinin ödenmesi ile üyelik işlemi tamamlanacaktır.

ÜYE, işbu Sözleşme’ ye konu Hizmetler’den faydalanabilmek için ücret ödeme bilgilerini tam ve doğru şekilde iletecek olup ödeme bilgilerinin, üyelik kaydının tamamlanabilmesi adına, aracı ödeme kuruluşunun sistemine iletilebileceğini kabul eder.

Üyelik ücretini tahsil aşamasında ve sonrasında bankalardan veya diğer aracı ödeme kuruluşlarından kaynaklanan herhangi sorundan GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.sorumlu tutulamayacaktır.

Sözleşme’nin kurulması tarihinde belirlenen fiyat sözleşme süresince geçerli olmaya devam edecektir. ÜYE, işbu Sözleşme’nin kurulmasından sonra gerçekleşecek olan kampanyalardan faydalanamaz.

Ödemenin ÜYE tarafından 7 gün içerisinde yapılmaması ve/veya ödeme bilgilerinin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından doğrulanamaması halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., ÜYE’ nin üye profilini silerek Web Sitesine erişimini engelleme hakkına sahiptir.

Üyelik için belirtilen fiyatlara (TL) KDV dâhildir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 5 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİİ

5.1 GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin Hak ve Yükümlülükleri

a. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., ÜYE nin ilgili hizmetten faydalanacağı Web Sitesine erişimini sağlayarak her çeşit teknolojik mekanizma, şifre, parola vb. araçların güvenliğini temin edecektir.

b. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., Web Sitesine üye olmak isteyen kişilerin başvurularında dolduracak oldukları formların tam ve eksiksiz olarak sunulması akabinde başvuruyu değerlendirmeye alacaktır. İlgili değerlendirmenin ardından GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilecektir.

c. Üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde, işbu Sözleşme’nin 3. maddesi çerçevesinde üyelik ücret ödemesi sağlanır sağlanmaz kayıt işlemi GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tamamlanacak ve ÜYE, Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmaya başlayacaktır.

d. Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’in kesintiye uğraması halinde GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., kast veya ağır kusur halleri dışında sorumlu tutulamayacaktır. Olası herhangi bir sorunda, ilgili husus Hizmetin sunulduğu Web Sitesindeki evdezayifla.com adresine bildirilebilir. Bildirim GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından en kısa sürede işleme alınarak iletilen soruna ilişkin çözüm hakkında ÜYE, 7 (yedi) iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.

e. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., Web Sitesi üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri, değişikliklerden 7 (yedi) gün önce Web Sitesi’nde yayınlamak kaydıyla, sınırlamaya tabi olmaksızın, gerçekleştirebilecektir.

5.2. ÜYE’ nin Hak ve Yükümlülükleri: ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

a. ÜYE, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesi Hizmetler’inden faydalanırken ve Web Sitesi’ndeki Hizmetler ile bağlantılı bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; işbu Sözleşme tahtında kendisine yüklenen yükümlülüklerin tamamı ve sayılan diğer tüm hususları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’ ye konu Hizmetler’in paylaşılacağı Web Sitesi’ne erişim hakkı kazanan Üye, Web Sitesi’nde, tarafına sunulan Hizmet ve imkânları hiçbir şekilde ticari amaçlar ile kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. ÜYE, sunulan Hizmetler’in herkes için eşit derecede uygun ve faydalı olmadığının ve Hizmetler aracılığıyla sunulan fiziksel aktiviteleri uygulamadan önce doktoru ile görüşme sorumluluğunun kendisinde olduğunun bilincindedir. Sağlık problemlerinden dolayı GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ’ nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt etmiştir.

c. ÜYE, Web Sitesi’ne kayıt işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, vereceği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda üyeliğinin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.tarafından derhal tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini bildiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE ’nın gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgiler, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin talebi üzerine ÜYE tarafından derhal değiştirilecek ve düzeltilecektir. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin değişiklik veya düzeltme taleplerinin ÜYE tarafından gereği gibi veya zamanında gerçekleştirilememesi halinde doğmuş veya doğabilecek tüm zararlardan ve hukuki ve cezai sonuçlardan ÜYE sorumlu olacaktır.

d. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından Web Sitesi üzerinden talep edilen ve ÜYE tarafından sunularak sisteme yüklenen Kişisel Veriler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tasnif edilip muhafaza edilebilir.

e. ÜYE, Web Sitesi’nin kullanımı sırasında, birtakım bilgi, veri ve materyali, web sitesi üzerinden girebilir veya yükleyebilir. ÜYE, Web Sitesi’ne girdiği veya yüklediği verilerin; (i) tüm uygulanabilir hukuk normlarıyla uyumlu olduğunu; (ii) müstehcen, tehditkar, karalayıcı, nefret içerikli, haksız veya başka yasadışı hususlar; (iii) yazılım virüsleri, çerezler, trojan veya başkaca bilgisayarın kodlarını, dosyalarını, komut dosyalarını veya programlarını yok edecek, bozacak veya yazılımın, donanımsal teçhizatın veya telekomünikasyon ağlarının işlevselliğini kısıtlayacak malzeme; ve (iv) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan herhangi içerik, iş, isimi logo veya amblem içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. ÜYE, Web Sitesi’nin yazılımı, işleyişi veya herhangi diğer unsurları üzerinde hasara sebep olacak, Web Sitesi’ne erişimi engelleyebilecek veya kısıtlayabilecek eylemlerden kaçınacaktır.

g. ÜYE, üyelik bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklarını ve bu bilgileri gizli tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu hususun ihlali halinde, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., diğer üyelerin ve üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan söz konusu zarara sebebiyet veren ÜYE sorumlu olacaktır.

h. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yaptırımların süresi ihlali gerçekleştiren ÜYE olacaktır. İhlale sebebiyet veren ÜYE’ nin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. ile üyelik ilişkisi bildirim yükümlülüğüne tabi olmaksızın tek taraflı olarak derhal sonlandırılarak ÜYE’ nin Web Sitesi’ne erişimi durdurulacaktır. ÜYE’ den kaynaklanan bir sebeple Sözleşme’nin GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından tek taraflı olarak feshi halinde ÜYE; GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ den hiçbir hak ve alacak talep edemeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ı. ÜYE, Sözleşme’ yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve işbu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 – BÜTÜNLÜK VE UYUŞMAZLIK

Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ. maddesi uyarınca işbu Sözleşme konusu hizmet ve/veya malların web sitesi üyelerine elektronik ortamda tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi bir mal niteliğinde olması sebebiyle iadesi söz konusu değildir.

MADDE 8 - SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

a. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., hiçbir koşulda, işbu Sözleşme veya Web Sitesi tarafından sunulan Hizmet veya bu Hizmet aracılığıyla ulaşılabilen tüm içerik ve bilginin kullanılmasından kaynaklanabilecek; özel, arızi, cezai, doğrudan veya dolaylı zararlar, veri kaybı, gizlilik ihlali, maddi veya manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Buna ek olarak, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. verilen Hizmetler dolayısıyla hamilelik sırasında, öncesinde veya sonrasında veya kronik/acil hastalıklarda oluşabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

b. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin tazminat sorumluluğu, işbu Sözleşme tahtında belirlenen üyelik bedelini aşacak miktarda belirlenemeyecektir.

c. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., internet ve elektronik iletişimle bağlantılı herhangi eksiklik veya zarardan, veri güvenliğine yapılan ihlallerden veya ÜYE’ ye sunulan Hizmet ile bağlantılı gecikmelerden ve aksaklıklardan kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

d. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., ÜYE verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, zarar görmesi, yok edilmesi, kaybedilmesi veya depolanamaması hallerinden, kast veya ağır kusuru olması halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

a. İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurularak "Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Aydınlatma Metnini okudum, kabul ediyorum." yazılı linkin onaylanması ile Taraflarca belirlenen süre için akdedilmiş sayılarak derhal yürürlüğe girer.

b. ÜYE, Sözleşme’ yi 14 (on dört) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zaman feshedebilecektir. Ancak bu fesih neticesinde ÜYE’ nin satın aldığı hizmet süresinin kalan kısmının maddi karşılığı ÜYE’ ye iade edilmez.

c. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., ÜYE’ nin işbu Sözleşme tahtında belirlenen hükümleri ve Web Sitesi’nin kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’i düzenleyen kurallarını ihlal etmesi halinde; Sözleşme’ yi tek taraflı olarak herhangi bir borç veya yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir.

d. Sözleşme’nin feshedilmesi sonrasında, Tarafların Sözleşme tahtında devam eden hiçbir yükümlülüğü veya hakkı, Madde 8’deki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kalmayacaktır.

MADDE 10 – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

a. ÜYE, Sözleşme’ yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin önceden yazılı muvafakati olmadan hiç kimseye kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.

b. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. işbu Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını ÜYE’ nin ön iznini almaksızın bir başka şirkete devir edebilir.

MADDE 11 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., ÜYE’ nin Web Sitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ., bu kapsamda ÜYE’ nin sağladığı kişisel veriler linkinde yer alan Aydınlatma Metni’ ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, yurtiçinde veya yurtdışında mukim gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Metni, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

b. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. kendisiyle paylaşılan veya işbu Sözleşme konusu hizmetlerin ifası ve Hizmetler’in ÜYE’ ye sunulması sırasında öğrenmiş olduğu KVKK koruması kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili olarak KVKK hükümlerine uygun davranacak ve KVKK kapsamında yükümlülüklerini yerine getirecektir. ÜYE’ nin, Web Sitesine yüklediği veya girdiği, kişisel veriler (KVKK’ da tanımlandığı şekilde), GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla ve Hizmetleri ÜYE’ ye sunmak amacıyla gerektiği takdirde yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.

c. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. söz konusu kişisel verilerin KVKK madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Bununla birlikte, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. olası veri güvenliği ihlallerinden dolayı kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

d. ÜYE, kişisel verileri üzerinde KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 12 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Web Sitesi tasarımı ve sitede sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ ye aittir.

Alıcılar ve üçüncü kişiler mevcut tüm bilgileri, çalışmaları, görsel ve yazılı içerikleri; çoğaltamaz, paylaşamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü bir kişinin kullanmasına izin veremez.

Web Sitesi aracılığıyla sunulacak Hizmetler ile ilişkili olan her türlü bilgi ve belgeler, iş planları, eğitim planları, Sözleşme konusu ile ilgili olarak ÜYE ile yapılabilecek her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı, sözlü, elektronik tüm dokümanlar münhasıran GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin mülkiyetindedir.

ÜYE, edindiği/edinebileceği işbu bilgileri, gerek Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

MADDE 13 - ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

13.1. ÜYE, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, ilgili bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

13.2. GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ nin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, harp, yangın, salgın hasatlık,hükümet tarafından alınmış kararlar, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ Nin belirleyeceği ve ÜYE’ nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir.

13.3. Üyeler GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ Nin onaylayacağı bir sürede her yıl için en fazla 1 (bir) ay süreyle üyeliklerini WEB sitesinden GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’ Ye ulaştıracakları talepleri ile dondurabilirler.

Ancak üyelik dondurma hakkı sadece 6 ay, 1 yıl ve üzeri için yapılan üyelikler için geçerlidir. Kontur üyeliklerde ve 6 aydan az süreli olanlarda bu hak kullanılamaz. Kullanılmayan üyelik dondurma hakkı bir sonraki yıla aktarılamaz veya bir sonraki yılın dondurma hakkı peşin olarak kullanılamaz. Bu dondurma hakkı kampanya kapsamında verilmiş olup; tesisin bu kampanyayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı vardır.

13.4. İşbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin ifası, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. İşbu Sözleşme’ den kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla AFYONKARAHİSAR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13.5. Taraflar' dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (on üç) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÜYE, GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ ’A AİT İNTERNET SİTESİNDE SATIN ALACAK OLDUĞU ÜYELİK TÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE İLGİLİ ÖN BİLGİLERİ OKUYUP BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU, ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

SATICI

GM DİJİTAL SPOR VE YAŞAM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TARİH: